לתוכן מרכזי

אודות הר"י

ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) הנה ארגון היציג היחיד של כל הרופאות והרופאים במדינת ישראל, ומייצגת כ- 95% מכלל הרופאות והרופאים במדינה.

הר"י הינה ארגון מקצועי, עצמאי, בלתי תלוי ובלתי מפלגתי לקידום הרופאים והרפואה בישראל. מטרותיה של הר"י לקדם את העניינים המקצועיים, המדעיים והכלכליים של חבריה הרופאים, לשמור על רמה מקצועית ואתית נאותה של מקצוע הרפואה ולדאוג למעמד הרופאה והרופא ומעמד של הרפואה בציבורית בישראל.

לצד זאת, הר"י מעניקה ומספקת לחבריה סל שירותים כולל, המגן על זכויות הרופאים, מבטיח את תנאי עבודתם הנאותים, משפר את עבודתם המקצועית ומשרת אותם גם בתחומים נוספים כגון הכשרה, פנאי וצרכנות.

פועלה של הר"י הקנה לה מעמד מיוחד והמוסדות הממלכתיים של המדינה מכירים באיכותה, מקצועיותה ומחויבותה למדינה ללא שיקולים זרים ומתוך שכך, מטילים על הר"י משימות לאומיות: אחריות מלאה לתהליכי התמחות הרופאים, מעורבות בגיבוש ניירות עמדה, חקיקה, דוח מבקר המדינה וכדומה. בתחום המדעי מקצועי, באמצעות המועצה המדעית, קובעת הר"י את רמת מקצוע הרפואה, דואגת להסדרי התמחות ולבקרת המקצוע ומאגדת בתוכה איגודים וחברות מכל תחומי ההתמחות הרפואית המהווים את הבסיס המדעי והמקצועי לקהילייה הרפואית ולפעילות הר"י בתחום המקצועי.

בנוסף, הר"י הקימה את המכון לחדשנות רפואית ורפואת המחר, לקידום החזון של רפואה איכותית, חדשנית, פורצת דרך ומתקדמת, לטובת הציבור. רפואה שתמונף בעזרת כלי החדשנות הרפואית. בין שאר פעילויות המכון לחדשנות יצירת קהילת חדשנות של רופאים, קורסי דירקטורים לרופאים תוכניות מדעי יסוד בחדשנות ויזמות רפואית,  קורסים השתלמויות וכנסים ייעודיים לרופאים בתחומי החדשנות ויזמות ברפואה ובבריאות.

לאתר ההסתדרות הרפואית בישראל