לתוכן מרכזי

מדיניות הפרטיות

ההסתדרות הרפואית בישראל, חברות הבת שלה ושותפיה "הר"י" או "אנחנו" או "אנו") מכירים בחשיבות הרבה של פרטיותכם. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") חלה על הגישה המתבצעת לאתר האינטרנט של הר"י ("אתר האינטרנט") ו/או האפליקציה לנייד של הר"י  ("האפליקציה") והשימוש בשירותים הזמינים דרך אתר האינטרנט ו/או האפליקציה (יחדיו, "השירותים").

"פרטים אישיים מזהים" הינם פרטים שניתן להשתמש בהם – לבדם או בשילוב עם פרטים אחרים – על מנת לזהות, ליצור קשר או לאתר אדם כלשהו, או לזהות אדם כלשהו בהקשר מסוים. בכל פעם שאתם – המשתמשים ("המשתמשים") – עושים שימוש בשירותים שלנו, יתבצע עיבוד של הפרטים האישיים המזהים שלכם בכפוף להוראות של מדיניות פרטיות זו. אנא קראו את מדיניות הפרטיות שלנו בעיון על מנת להבין את האופן שבו אנו מארגנים, אוספים, משתמשים, מגנים או מטפלים בפרטים האישיים המזהים שלכם בהתאם למפורט באתר האינטרנט שלנו.

אין דרישה בחוק המחייבת אתכם לספק לנו פרטים אישיים מזהים, אך על מנת לאפשר לכם לגשת לשירותים שלנו ולהשתמש בהם, אנו נדרוש מכם לספק פרטים אישיים מזהים בהתאם לקבוע במדיניות פרטיות זו. השימוש בשירותים מהווה הסכמה מצדכם לאמור במדיניות פרטיות זו, לרבות התנאים המפורטים במסמך זה.

בכל שאלה בנושא מדיניות הפרטיות, באפשרותכם ליצור עמנו קשר בדוא"ל שכתובתו [email protected].

הנכם מאשרים ומסכימים בזאת ובמפורש – מרצונכם החופשי ואף על פי שאינכם נדרשים לעשות זאת על פי כל דין – לכך שהר"י ו/או מי מטעמה יאחסנו, יעבדו, ישתמשו, יחזיקו וינהלו את הפרטים האישיים המזהים שלכם, וזאת, בין היתר, באמצעים מגנטיים או אופטיים המיועדים לעיבוד דיגיטלי או במסגרת סוגים אחרים של מאגרי נתונים, בהתאם לכל דין חל.


1. פרטי מידע וכיצד נשתמש בהם

אתר האינטרנט או האפליקציה עשויים לאסוף, לעבד ולהשתמש בנתונים הכוללים פרטים אישיים מזהים, הבסיס החוקי של פעולות אלו הינו הסכמתכם – שאותה אתם תעניקו לנו בעת השימוש בשירותים. לפניכם רשימה של סוגי פרטים אישיים מזהים שייתכן שייעשה בהם שימוש (הרשימה אינה ממצה):

1.1 אנו עשויים לעבד נתונים אודות השימוש שלכם באתר האינטרנט ובשירותים שלנו ("נתוני משתמש") "נתוני המשתמש" עשויים לכלול את כתובת ה-IP שלכם, את המיקום שלכם, את סוג וגרסת הדפדפן שלכם, מערכת ההפעלה שלכם, המקור שהפנה אתכם, אורך הביקור שלכם, מספר צפיות בעמוד ונתיבי הניווט באתר האינטרנט, וכן מידע אודות התדירות והתזמון של השימוש שלכם בשירותים. אנו עשויים להשתמש בעוגיות כמקור לנתוני משתמש  (ר' פירוט נוסף במדיניות העוגיות שלנו) ("מדיניות העוגיות"). נתוני משתמש אפשר שיעובדו באופן המפורט במדיניות פרטיות זו למטרות ניתוח השימוש באתר האינטרנט ובשירותים, תפעול אתר האינטרנט, שיפור והתאמת השירותים, אבטחת השירותים שלנו, ניהול גיבויים למאגרי הנתונים שלנו ולצורך התקשורת מולכם.

1.2 בעת הרישום לאתר האינטרנט שלנו, ייתכן שתתבקשו להזין את שמכם המלא, את כתובת הדוא"ל שלכם, את מספר הטלפון שלכם, את פרטי הבנק שלכם, צילום של תעודת הזהות שלכם, מספר הרישום העסקי ותעודת הרישום העסקי שלכם, מספר תיק במס הכנסה ופרטים נוספים ("נתונים שהוזנו"). אתם המקור של הנתונים הללו, ויתכן שיתבצע עיבוד לנתונים אלו לצורך הפעלת אתר האינטרנט, מתן השירותים, אבטחת אתר האינטרנט והשירותים, ניהול גיבויים של מאגרי הנתונים שלנו והתקשורת מולכם. בנוסף, ייתכן שתינתן לכם האפשרות להעלות תמונות לפלטפורמה של הר"י. ייתכן שהר"י או מי מטעמה ישתמשו ו/או יעבדו את התכנים הללו במסגרת השירותים. ככל שתבחרו להעלות תכנים כלשהו ו/או לייצר תכנים כלשהו שבהם ייעשה שימוש בפלטפורמה של הר"י, אתם מסכימים לכך שהר"י או מי מטעמה יוכלו לצפות בתכנים אלו ו/או להשתמש בהם  לצורך מתן השירותים.

1.3 אנו עשויים לעבד את המידע שתעבירו לנו לצורך הרשמה לקבלת התראות במייל ("נתוני התראות"), וזאת בתנאי שהסכמתם במפורש לקבלתן. ייתכן שיתבצע עיבוד לנתוני ההתראות על מנת שנוכל לשלוח לכם נתוני התראות רלוונטיים.

1.4 ייתכן שנעבד נתונים הכלולים בכל תכתובת או הקשורים לכל תכתובת שתשלחו אלינו ("נתוני התכתבות") – למשל, בזמן ההרשמה לעלון המידע (ניוזלטר) שלנו או במסגרת תגובות לסקר. נתוני התכתבות עשויים לכלול תכני התכתבות ו/או מטה-נתונים (metadata) הקשורים להתכתבות כאמור. ייתכן שיתבצע עיבוד לנתוני התכתבות  לצורך התקשורת מולכם ולצורכי שמירת תיעוד.

1.5 ייתכן שנאסוף ונשמור מטה-נתונים ונתונים סטטיסטיים בדבר שימוש בשירותים שאינם כפופים להליכי מחיקה במסגרת מדיניות פרטיות זו, ואנו נשמור עליהם רק במידה הנדרשת לניהול עסקינו. כמו כן, ייתכן שיישמרו נתונים מסוימים על גבי השרתים של ספקי השירות השלישיים שלנו בהתאם למדיניות שמירת הנתונים שלהם. לא ניתן יהיה לזהות אתכם באמצעות מטה-נתונים או נתונים סטטיסטיים אלו.

1.6 ייתכן שאנו נעבד את סוגי הנתונים המפורטים בסעיף 1 ככל שנידרש לעשות זאת בהמשך לצו בית משפט, בהמשך לכל חובה חוקית שלה אנו כפופים, או לפי הצורך לשם הגשת תביעות משפטיות או ההתגוננות מפניהן. האינטרסים הלגיטימיים שלנו מהווים את הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים האמור (דהיינו, הזכויות החוקיות של הר"י, הזכויות החוקיות שלכם והזכויות החוקיות של אחרים).

1.7 אנא הימנעו מלהעביר לנו פרטים אישיים מזהים של אדם אחר בהיעדר הסכמה מפורשת וברורה מטעם כל הצדדים המעורבים בדבר, לרבות הבעלים של פרטים אישיים מזהים אלו.

 

2. העברת הפרטים האישיים המזהים שלכם לאחרים

2.1 ייתכן שאנו נגלה פרטים אישיים מזהים לכל אחת מחברות הקבוצה שלנו, לרבות חברות בת (ככל שתהיינה), חברות החזקות וחברות הבת שלהן (ככל שתהיינה), ככל שהדבר יידרש באופן סביר לשם המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

2.2 אנו עשויים לגלות את הפרטים האישיים המזהים שלכם ליועצים מקצועיים ככל שיידרש באופן סביר לשם קבלת כיסוי ביטוחי, ניהול סיכונים, קבלת ייעוץ מקצועי וניהול סכסוכים משפטיים.

2.3 אנו עשויים לגלות את הפרטים האישיים המזהים שלכם לספקי שירות שלישיים ולקבלני-משנה ככל שהדבר יידרש באופן סביר לשם מתן השירותים. ספקי שירותים שלישיים וקבלני-משנה אלו ישתמשו בפרטים האישיים המזהים רק ככל שהדבר יידרש על מנת לאפשר להם לבצע את השירותים שהם מספקים להר"י.

2.4 אנו נגלה את הפרטים האישיים המזהים שלכם רק לצדדים שלישיים המספקים ערובות מספקות לכך שהם נוקטים בצעדים טכניים וארגוניים הולמים, באופן שמבטיח כי עיבוד הפרטים האישיים המזהים שלכם יעמוד בדרישות "תקנות הגנת הנתונים" [Data Protection Regulation] (כמוגדר להלן) ובאופן המבטיח את ההגנה על הזכויות שלכם – ושמולם התקשרנו בחוזים בכתב הממלאים אחר חובותינו המשפטיות על פי תקנות הגנת הנתונים.


3. העברות בינלאומיות של הפרטים האישיים המזהים שלכם

3.1 בסעיף 3 זה, אנו מספקים מידע אודות הנסיבות שבהן הפרטים האישיים המזהים שלכם עשויים לעבור למדינות שונות בעולם, לרבות בתוך האזור הכלכלי האירופי ומחוצה לו.

3.2 לחברתנו קיימים מתקנים בישראל. "החלטות הולמות" (Adequacy Decisions) של הנציבות האירופית התקבלו ביחס לדיני הגנת המידע בישראל.

3.3 על העברות נתונים למדינות אחרות חלות הגנות מתאימות מכוח הוראות דין ותקנות שונות הנוגעות להגנה על יחידים בהקשר של עיבוד נתונים אישיים – שלו מי מהצדדים עשוי להיות כפוף – לרבות, ללא הגבלה, חוק הגנת הפרטיות הישראלי, תשמ"א-1981, תקנת הגנת הנתונים הכללית [General Data Protection Regulation (EU) 2016/679], חוק הגנת הנתונים משנת 2018 [Data Protection Act 2018], חוק האסדרה לסמכויות חקירה משנת 2000 [Regulation of Investigatory Powers Act], תקנת הבזק (פרקטיקות עסקיות חוקיות) (יירוט נתוני תקשורת) משנת 2000 [Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulation 2000], דירקטיבת הגנת נתוני התקשורת [Electronic Communications Data Protection Directive 2002/58/EC], תקנות הפרטיות והתקשורת האלקטרונית (הנציבות האירופית) משנת 2003 [Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003] וכן ההנחיות וקוד ההתנהגות המפורסמות ע"י משרד הנציב (Commissioner's Office) מעת לעת, הנחיות הרשויות המאסדרות המוסמכות, הנחיות רגולטוריות רלוונטיות וקודי התנהגות רלוונטיים (יחדיו: "תקנות הגנת הנתונים"), או ככל שהעברות אלו הן העברות החוצות את גבולות האזור הכלכלי האירופי, ההעברות תתבצענה בהתאם לסעיפים חוזיים סטנדרטיים המופיעים בהחלטת הנציבות האירופית מס' 2010/87/EU מיום 5.2.2010 להעברת נתונים אישיים למעבדי נתונים היושבים במדינות שלישיות על פי הדירקטיבה [Transfer of Personal Data to Processors established in Third Countries], ובהמשך להחלטה המיישמת (Implementing Decision) מס' 914/2021/EU בדבר סעיפים חוזיים סטנדרטיים לטובת העברת נתונים אישיים למדינות שלישיות, בהמשך לתקנה מס' 679/2016 שאומצה ע"י הנציבות האירופית ביום 4.6.2021 ("הסעיפים לדוגמה").

3.4 המתקנים המשמשים לאירוח אתר האינטרנט שלנו ממוקמים באזור הכלכלי האירופי.  

3.5 הנכם מאשרים כי הפרטים האישיים המזהים שנשלחו על-ידכם במסגרת השירותים שלנו עשויים לעבור דרך האינטרנט במדינות שונות ברחבי העולם לשם ביצוע השירותים, ובכפוף לתנאיהם של מדיניות פרטיות זו וההסכם שנכרת בינינו לרכישת השירותים. 
 

4. שמירת מידע מזהה אישי ומחיקתו

4.1 סעיף 4 זה מפרט את הנהלים ואת המדיניות שלנו בדבר שמירת נתונים, הנועדים להבטיח את עמידתנו בחובותינו המשפטיות בכל הנוגע לשמירת פרטים אישיים מזהים ולמחיקתם.

4.2 אנו נשמור על הפרטים האישיים המזהים שלכם ונמחק אותם כדלקמן:

4.3 הפרטים האישיים המזהים יישמרו במהלך תקופת השירות למשך עד שבע שנים מתום מתן השירותים, ולאחר תקופה זו נתונים אלו יימחקו מן המערכות שלנו, אלא אם כן יידרש אחרת על פי כל דין.

4.4 על אף האמור ביתר הוראותיה של מדיניות פרטיות זו, ייתכן שנמשיך להחזיק בפרטים האישיים המזהים שלכם ככל ששמירת נתונים אלו הינה הכרחית לשם עמידה בחובה משפטית כלשהי שתחול עלינו, או לצורך ההגנה על האינטרסים החיוניים שלכם או של אישיות טבעית אחרת.
 

5. הזכויות שלכם

5.1 בסעיף 5 זה עשינו כמיטב יכולתנו על מנת לסכם את הזכויות הקיימות לכם על פי הוראות דיני הגנת המידע הרלוונטיים. דינים אלו כרוכים במורכבות רבה, ופרטים מסוימים בהם אינם כלולים במסמך זה. לאור האמור, מומלץ לעיין בדינים הרלוונטיים ובהנחיות המגיעות מן הרשויות הרגולטוריות לקבלת הסבר מלא בדבר זכויות אלו.

5.2 זכויותיכם העיקריות על פי תקנות הגנת הנתונים כוללות בין היתר את הזכויות הבאות:

(א) זכות גישה;
(ב) זכות תיקון;
(ג) זכות מחיקה;
(ד) זכות להגביל עיבוד נתונים;
(ה) זכות להתנגד לעיבוד נתונים;
(ו) זכות לניוד נתונים;
(ז) זכות להגיש תלונה לרשות מפקחת;
(ח) הזכות לבטל את הסכמתכם.

5.3 שמורה לכם הזכות לוודא האם אנו מבצעים או לא מבצעים עיבוד לפרטים אישיים מזהים שלכם, ובמקרים שבהם אנו עושים זאת, שמורה לכם הזכות לגשת לפרטים האישיים המזהים ביחד עם פרטים נוספים. פרטים נוספים אלו כוללים פרטים אודות מטרות עיבוד הנתונים, סוגי הפרטים האישיים המזהים וזהות מקבליהם. בהנחה שלא נפגעות הזכויות והחירויות של אנשים אחרים, ובהתאם לבקשתכם או לאישורכם, אנו נעביר לכם עותק מן הפרטים האישיים המזהים שלכם. העותק הראשון יועבר לכם ללא עלות, אך עותקים נוספים עלולים להיות כרוכים בתשלום סכום סביר. באפשרותכם לבקש גישה לפרטים האישיים המזהים שלכם באמצעות הגשת בקשה בדוא"ל שכתובתו: [email protected].

5.4 שמורה לכם הזכות לגרום לתיקון כל פרטים אישיים מזהים שנפלו בהם אי-דיוקים. כמו כן, ובהתחשב במטרות שלשמן התבצע עיבוד הנתונים, שמורה לכם הזכות לגרום להשלמת כל חוסר בפרטים האישיים המזהים שלכם.

5.5 בנסיבות מסוימות, תישמר לכם הזכות לגרום למחיקת הפרטים האישיים המזהים שלכם תוך מתן אסמכתאות מספקות לאישור הזהות שלכם, וזאת מבלי שייגרם כל עיכוב בלתי-סביר. נסיבות אלו כוללות את התרחישים הבאים: הפרטים האישיים המזהים אינם נדרשים עוד ביחס למטרה שלשמה הם נאספו או עובדו; משכתם את הסכמתכם לעיבוד נתונים מבוסס-הסכמה; הפרטים האישיים המזהים עובדו בניגוד לדין. לזכות המחיקה קיימים חריגים כלליים מסוימים, חריגים אלו כוללים מקרים שבהם קיים צורך בעיבוד נתונים בשל הדרישה לעמוד בחובה משפטית, או בשל פתיחה בתביעה משפטית או התגוננות מפניה.

5.6 בנסיבות מסוימות, ייתכן שתישמר לכם הזכות להגביל את עיבוד הפרטים האישיים המזהים שלכם. נסיבות אלו כוללות (ככל שתחולנה על פי תקנות הגנת הנתונים הרלוונטיות): ערערתם על רמת הדיוק של הפרטים האישיים המזהים; העיבוד התבצע בניגוד לדין, אך אתם מתנגדים לביצוע מחיקה; אנו איננו זקוקים עוד לפרטים האישיים המזהים למטרות עיבוד הנתונים שלנו, אך אתם נדרשים לפרטים האישיים המזהים לצורך הגשת תביעה משפטית או ההתגוננות מפניה; התנגדתם לביצוע עיבוד נתונים, ולהתנגדות זו מתבצע תהליך אימות. במקרים שבהם עיבוד הנתונים הוגבל מטעמים אלו, ייתכן שנמשיך לאחסן את הפרטים האישיים המזהים שלכם. עם זאת, אנחנו נבצע עיבוד לנתונים אלו רק במקרים הבאים: בכפוף להסכמתכם; לצורך הגשת תביעה משפטית או ההתגוננות מפניה; לשם ההגנה על הזכויות של אישיות טבעית או משפטית אחרת; לשם השמירה על אינטרסים ציבוריים חשובים.

5.7 ייתכן שתישמר לכם הזכות להתנגד לעיבוד  הפרטים האישיים המזהים שלכם על-ידנו מטעמים הנוגעים למצבכם הפרטני (בהתאם לתקנות הגנת הנתונים הרלוונטיות). אם הגשתם התנגדות כאמור, אנו נפסיק לעבד את הפרטים האישיים המזהים שלכם, אלא אם כן נוכל להציג טעמים לגיטימיים ומשכנעים להמשך עיבוד הנתונים, אשר בכוחם לגבור על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלכם, או כאשר העיבוד נועד לצורך הגשת תביעה משפטית או ההתגוננות מפניה.

5.8 ככל שהבסיס החוקי לעיבוד הפרטים האישיים המזהים שלכם הינו הסכמתכם, וכאשר עיבוד נתונים זה התבצע באמצעים אוטומטיים, שמורה לכם הזכות לקבל את הפרטים האישיים המזהים שלכם מאיתנו בפורמט מובנה ונפוץ שניתן לקרוא אותו באמצעים אוטומטיים. עם זאת, זכות זו לא תחול במקרים שבהם הדבר ישפיע לרעה על הזכויות ועל החירויות של אחרים.

5.9 אם עיבוד הפרטים האישיים המזהים שלכם מהווה לשיטתכם הפרה של תקנות הגנת הנתונים, שמורה לכם הזכות החוקית להגיש תלונה לרשות המפקחת האחראית להגנת מידע.

5.10 ככל שהבסיס החוקי לעיבוד הפרטים האישיים המזהים שלכם הינו הסכמתכם, שמורה לכם הזכות למשוך הסכמה זו בכל עת. משיכת ההסכמה לא תשפיע על חוקיות עיבוד הנתונים שהתבצע לפני המשיכה.

5.11 הנכם רשאים לממש את כל זכויותיכם ביחס לפרטים האישיים המזהים שלכם בכפוף למתן הודעה בכתב לידינו, בנוסף לשיטות האחרות המפורטות בסעיף 5 זה.

 

6. הסכמת הצטרפות (Opt-in)

כל שהעברתם לנו פרטים אישיים מזהים מסיבות משניות, כגון למטרות שיווק או מסיבות משניות אחרות שנפרט בפניכם מעת לעת לפי העניין, אנו נבקש את הסכמתכם. לאחר שתבצעו את הצטרפותכם, אתם תהיו רשאים למשוך את הסכמתכם בכל עת תוך יצירת קשר עמנו בכתובת: [email protected].

7. אבטחת מידע

7.1 אני פועלים בהתאם לנוהג הקיים בתעשייה במטרה להגן על המשתמשים מפני כל גישה, שימוש, שינוי, גילוי או השמדה בלתי-מורשים של פרטים אישיים מזהים. עם זאת, אין שום דרך להעביר נתונים דרך האינטרנט או בכל אמצעי אחסון אלקטרוניים שניתן לראות בהם כבטוחים באופן מוחלט. משכך, בעוד שאנו שואפים להפעיל אמצעים מקובלים מבחינה מסחרית לצורך ההגנה על פרטים אישיים מזהים, איננו יכולים לערוב לאבטחתם המוחלטת.

7.2 הפרטים האישיים המזהים מאוחסנים ברשתות מאובטחות והגישה אליהם מוגבלת למספר מצומצם של בני אדם המחזיקים בזכויות גישה מיוחדות למערכות אלו, ואנשים אלו נדרשים לשמור על סודיות המידע על פי הוראות חוזיות מחייבות.

7.3 אנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה שמטרתם לשמור ולהגן על פרטים אישיים מזהים.


8. מעקב

ככל שהדבר יותר על פי חוק, אנו עשויים לאפשר ביצוע מעקב התנהגותי על ידי צדדים שלישיים. 

 

9. התנהלות הוגנת בתחום המידע

9.1 על מנת לעמוד בדרישות "פרקטיקות המידע ההוגנות" [Fair Information Practices], אנו ננקוט בפעולות הבאות בכל מקרה של פרצת נתונים:

9.1.1 אנו נודיע לכם תוך פרק הזמן הקבוע בחוק – אך לא יאוחר משלושה ימי עסקים מן המועד שבו נודע לנו בדבר כל פרצה כאמור.

9.1.2 כמו כן, אנו מסכימים ל"עיקרון התיקון האינדבידואלי" (Individual Redress Principle). על פי עיקרון זה, ליחידים שמורה הזכות לפעול למימוש זכויות אכיפות כנגד אוספי ומעבדי נתונים שאינם עומדים בדרישות החוק. על פי עיקרון זה, לאותם יחידים קיימות זכויות אכיפות נגד משתמשים בנתונים, ושמורה להם הזכות לפנות לבתי משפט או לרשויות הממשל לשם פתיחה בחקירה ו/או בהליכים משפטיים נגד מעבדי נתונים שלא עמדו בדרישות החוק.

10. חוק "CAN SPAM"

10.1 חוק "CAN SPAM" מפרט שורה של כללים בדבר הודעות דוא"ל מסחריות, קובע דרישות החלות על הודעות מסחריות, מעניק למקבלים את הזכות להפסיק לקבל הודעות דוא"ל, וכולל עונשים מחמירים בגין הפרות מסוג זה.

10.2 אנו נאסוף את כתובת הדוא"ל שלכם על מנת:

10.2.1 לשלוח מידע, להשיב לפניות ו/או בקשות או שאלות

10.2.2 לשלוח לכם מידע נוסף הנוגע לשירותים.

10.2.3 לשווק מוצרים ושירותים לרשימת הדיוור שלנו או להמשיך לשלוח הודעות דוא"ל ללקוחותינו לאחר ההתקשרות המקורית.

10.3 על מנת לעמוד בהוראותיו של חוק CAN SPAM, אנו מסכימים כדלקמן:

(א) אנו לא נשתמש בנושאים או בכתובות דוא"ל כוזבים או מטעים.
(ב) אנו נשתמש באמצעים סבירים על מנת לתייג את ההודעות כהודעות פרסומת.
(ג) אנו נכלול את הכתובת הפיזית של בית העסק או המטה שלנו.
(ד) אנו נעקוב אחר שירותי השיווק בדוא"ל המבוצעים על ידי צדדים שלישיים בכל הנוגע לעמידתם בדרישות – ככל שייעשה בהם שימוש.
(ה) אנו נכבד במהרה בקשות ביטול הצטרפות / הרשמה.
(ו) אנו נאפשר למשתמשים לבטל את הרשמתם באמצעות קישור שיופיע בתחתית הודעת הדוא"ל.
 

11. אוספי נתונים ישירים [צד ג']

11.1 באופן כללי, ספקי השירותים השלישיים שבהם נשתמש יאספו, ישתמשו ויגלו את הפרטים שלכם רק ככל שהדבר יידרש על מנת לאפשר להם לבצע את השירותים שהם מספקים לנו. עם זאת, לספקי שירות שלישיים מסוימים קיימת מדיניות פרטיות משל עצמם ביחס למידע שאנו נדרשים להעביר אליהם ביחס לעסקאות שלכם.

11.2 בהתייחס לספקים אלו, אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהם על מנת שתוכלו להבין את האופן שבו הפרטים האישיים המזהים שלכם יטופלו על ידי ספקים אלו. בפרט, אנא זכרו שספקים מסוימים או המתקנים שלהם עשויים להיות ממוקמים בתחום שיפוט שונה משלנו. משכך, אם בחרתם לבצע עסקה הכוללת שירותים המגיעים מספק שירות שלישי, הפרטים שלכם עלולים להיות כפופים לדינים הקיימים בתחום השיפוט שבו ממוקמים ספק השירות או המתקנים שלו.

11.3 לאחר שתעזבו את אתר האינטרנט שלנו או לאחר שתופנו לאפליקציה או אתר אינטרנט שלישיים, הוראותיה של מדיניות פרטיות זו או תנאי השירות שלנו יחדלו מלחול עליכם.

11.4 בנוסף, אנו פועלים מול ספקי שירות שלישיים האוספים מידע באמצעות עוגיות או כלי מעקב אחרים. לקבלת מידע נוסף בדבר עוגיות מסוג זה, אנא עיינו במדיניות העוגיות שלנו.
 

12. קישורי צד ג'
 

מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, ייתכן שנכלול או נציע שירותי צד ג' באתר האינטרנט שלנו. לאתרים שלישיים אלו קיימת מדיניות פרטיות נפרדת ועצמאית משכך, איננו נושאים בכל אחריות לתוכן ולפעילויות הקיימים באתרים אלו. אף על פי כן, אנו מעוניינים לשמור על היושרה המיוחסת לאתרנו, ואנו נקבל בברכה כל משוב שיתקבל בנוגע לאתרים אלו.

 

13. גיל ההסכמה
 

בשימושכם באתר האינטרנט שלנו, אתם מצהירים כי הנכם בגירים על פי הדין החל במדינת מגוריכם, וכי הענקתם לנו את הסכמתכם לאפשר לכל התלויים הקטינים שלכם להשתמש באתר זה.
 

14. הדין חל ותחום שיפוט

14.1 הדין החל על הפעילות באתר האינטרנט ועל מדיניות הפרטיות הינו הדין הישראלי בלבד.

14.2 סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לאתר האינטרנט ו/או למדיניות הפרטיות ובכל דבר הנובע מהם מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל.

 

15. שינויים במדיניות הפרטיות

15.1 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את הוראותיה של מדיניות פרטיות זו בכל עת, ומשכך הנכם מתבקשים לקרוא אותה לעיתים תכופות. שינויים והבהרות ייכנסו לתוקף מיד לאחר פרסומם באתר האינטרנט. במקרה של שינוי מהותי, אנו נודיע לכם בדוא"ל או באמצעות הודעה בולטת שתופיע באתר האינטרנט.

15.2 אם חברה אחרת רכשה אותנו או התמזגה עמנו, ייתכן שהפרטים שלכם יועברו לבעלים החדשים על מנת שנוכל להמשיך לספק לכם את השירותים שלנו.

 

16. יצירת קשר
 

בכל שאלה בדבר מדיניות פרטיות זו, באפשרותכם ליצור עמנו קשר באמצעות הפרטים הבאים: [email protected].

עודכן בתאריך: 3.1.2024