לתוכן מרכזי

אודות FOMI

FOMI בע"מ הינה חברה-בת בבעלות מלאה של ההסתדרות הרפואית בישראל.
FOMI עוסקת בפיתוח עסקים שיש להם זיקה לתחומי היזמות, החדשנות והטכנולוגיה בעולמות הבריאות והרפואה, בחיזוק עמדת המנהיגות של רופאות, רופאים וארגוני רופאים בעולמות אלה ובחיבורם להזדמנויות השקעה, יזום, ניהול, מחקר ופיתוח בארגונים עסקיים מובילים